Finančni trgi v Evropi

Amsterdam je v 17. stoletju iztrgal nadzor nad vzhodno trgovino iz por­tugalskih rok, razvil najmočnejše finančne trge v Evropi ter položil teme­lje sodobnemu kapitalizmu. Hrbtenica holandske trgovine je bilo njeno učinkovito ladevje skupaj z infrastrukturo skladišč. Holandija je imela tri velike univerze (Utrecht, Leyden in Franeker) in veliko zgodnjih politič­nih ekonomistov’, vključno z Johnom Lockom read more